Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Hej och välkommen till SFU Stockholms hemsida!

Att samla frimärken är mycket populärt hos ungdomar och i våra föreningar träffas ungdomar mellan 6 och 25 år. Under våra träffar kan medlemmarna utveckla sitt samlande under ledning av erfarna ungdomsledare. Vid mötena ger vi information om olika sätt att samla frimärken och vi ger viktig frimärkskunskap.

På den här hemsidan hittar du information om våra lokalföreningar i Stockholmsdistriktet. Du hittar också information om frimärken och samlingsområden. Se vidare på sidan Om frimärken. Som medlem får du två tidningar, dels Sfu:s tidning Sfung, dels vårt distrikts tidning Frimungen. Du kan läsa mer om förmånderna att vara medlem i Sfu på sidan Bli medlem. Du kan också anmäla dig som medlem via den här hemsidan. 

 

blommor

 

 

 

Nyheter

2024-01-17

FRIMUNG 2024 är en regional vykorts- och frimärksutställning för ungdom som arrangeras av Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet, i Gamla ungdomsgården, Vinjegatan 5, Bromma den 27 april 2024.

Läs mer om utställningen och ladda ner specialreglemente samt anmälningsblanketten.

2023-09-19

Montera åtta blad och anmäl Dig till höstens utställning Frimung 2023 den 11 november i Bergshamra. Du hittar reglemente och anmälningsblankett under sidan Frimung.

2022-03-28

Den 31/3 - 3/4 äger trädgårdsmässan rum på Älvsjömässan kl. 9- 18 varje dag.

Vår monter är A14:21 är bemannad hela tiden och där kan Du hitta en massa blomfrimärken. Erbjudan om medlems-skap i sfu till extrapris

2022-02-09

På grund av pandemin är det ont om utställningar i år. För att ge Dig en möjlighet till att få en bedömning av Din utställningssamling anordnar vi en utställning utan besökare men där distriktets jurypersoner kommer att på vanligt sätt bedöma samlingarna. Så sätt igång och montera och anmäl Dig på anmälningsblanketten som Du hittar under sidan Miniexpo.

2021-04-14

Den 13-14 november i år äger den regionala utställningen Frimung 2021 rum i Bergshamraskolans aula. Utställningen är öppen för alla som är medlemmar i Sveriges Frimärksungdoms klubbar. Läs mer om utställningen och ladda ner anmälningsblanketten här.

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se